зареждане

Елтон Трейд

Елтон Трейд има 20-годишен опит в дейностите:

изграждане на електроинсталации
  • изграждане на електрически инсталации
  • електрически табла
  • мълниезащитни и заземителни инсталации
  • компютърни мрежи
  • пожароизвестяване
  • домофонни и видеодомофонни системи
  • вътрешно и външно осветление
  • ремонт на електрически инсталации
  • поддръжка на електрически инсталации